Hjortemerking
Vi følger med hjorten
Erling L. Meisingset
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 02.03.2016
Kartside med dyreposisjoner
facebook.com/hjortmerk

Excel-tabell merka dyr
Sist oppdatert: 02.03.2016
WebGIS-bruk
Dyr med GPS ute
Sist oppdatert: 02.03.2016
For utskrift:
Skjema for felt merka hjort
Linker:
www.hordahjort.no
Hjort og Flått
HjortAreal 2007-2011
www.dyreposisjoner.no
www.flattogflue.no
Nyheter
02.03.2016
Prosjekt SørHjort - Oppsummering 2015

Klikk HER (pdf 3MB) for kort resultatoppsummering etter første sesongen i SørHjort.
17.06.2015
Prosjekt SørHjort - Info før jakta 2015
Se HER for informasjon før jakta i 2015
16.06.2015
Jakta 2015 - Info
Vi ønsker at data om merka hjort blir tatt vare på. Dette gjøres enklest ved å fylle ut Felt merka hjort skjema - 2015 . Det viktigste er slaktevekt og underkjeve. Ta kontakt med Erling (mobil 404 80 203) eller Øystein (mobil 908 64 422) om utfylling av skjema og om innlevering av data.
Hugs også å rapportere om observasjoner av merka hjort.
06.01.2014
Sluttkonferanse HordaHjort - foredrag
HordaHjort - Kort oppsummering
Trekk og arealbruk hos hjorten i Hordaland
Bestandsplanområder - framtidas kart i Hordaland?
Lokal forvaltning etter HordaHjort - Jølster
Forvaltning av hjorten i regionalt perspektiv
27.03.2012
Hjortmerk Sluttrapport
Sluttrapporten for Hjortmerk-prosjektet er endelig ferdig. Det ble et omfattende dokument med mye informasjon som vil være interessant lesing for alle.

Rapporten laster du ned HER (12 MB, finnes kun som pdf).
17.01.2012
Sluttrapport for AREAL-prosjektet
I forbindelse med det 5 årige AREAL-prosjektet («Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge») er det nå laget en sluttrapport. Dette forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom flere institusjoner, bl.a. UiO, NINA, Høgskolen i Hedmark, UMB og NTNU. I tillegg har Skogeierforbund og Norges Bondelag vært med i prosjektet, samt at flere av de senere års regionale merkeprosjekter har vært representert. Sluttrapporten oppsummerer en rekke resultater på en populærvitenskapelig måte. Rapporten lastes ned HER.
Øystein Brekkum © 2006-2015
Tlf.: 908 64 422
Øystein Brekkum