HJORTEOBS
Nettside for registrering av Merka-hjort
Kontakttlf:
404 80 203
 
Til www.hjortmerk.no
post@hjortmerk.no
 
Til www.hordahjort.no
post@hordahjort.no
 
 
Registrering av sett Merka-hjort
  Observatørens navn:
  Dato: (dag) (måned) (år)    Klokkeslett (tt:mm):
  Fylke:
  Observasjonssted og kommune:
  Kartreferanse M711 eller GPS-posisjon (UTM 32 V):           Kartblad M711:
Koordinater: Østlig (6 siffer)  Nordlig (7 siffer)
  Alder og kjønn:
  GPS-halsbånd?:   Nei       Ja       Usikker
  Øremerkefarge:       Øremerkenummer:
  Hvis voksen kolle, hadde denne kalv?:   Nei       Ja       Usikker
  Var det flere dyr i lag? (notér antall, alder og kjønn, evt. ukjent):
  Merknader av interesse:
 
Øystein Brekkum © 2006-2009
Tlf: 404 81 886
oystein.brekkum@bioforsk.no