HORDAHJORT
Merke- og Utviklingsprosjekt Hjort - Hordaland og Sogn
post@hordahjort.no
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 19.11.2013
Til Startsiden
Kartside med dyreposisjoner
Foreløpig ikke i bruk
Registrering av observert merka hjort
  2010
 
Bildearkiv - Soneinndelt
Soneinndeling deltakende kommuner
 
Nyhetsarkiv 2011-13
07.03.2013
Vårteljing av hjort 2013
Skjema med instruks for vårteljing er nå lagt ut på nettsidene. Det er også distribuert til kommunane og vidare ut att til dei personane kommunane har sett til å gjera jobben nå i vår. Vi minner om at det er viktig for etterbruken at flest mogleg av dyra blir kjøns- og aldersbestemt under vårteljinga. Vi håpar også at kommunane varslar om teljingane gjennom annonser eller oppslag i lokalaviser, og melder frå til lokalt politi før teljesesongen startar. Dette for å unngå at teljemannskap blir mistenkte for å driva anna lyssky verksemd enn å telja dyr!
Lukke til med teljinga!

Teljedatoar: 21. mars, 4., 18. og 29. april, 13. og 23. mai
29.01.2013
Modalen_Kolle_Green_25 er skutt. Aardal_Kolle_Hvit_231 er funnet død
04.12.2012
Voss_Bukk_Hvit_235 er skutt
04.12.2012
Ny publikasjon: Hjortens (Cervus elaphus) preferanser på innmark i Midt-Norge
Det er en masteroppgave skrevet av Ole Johan Skjærli på vegne av Hjortmerk-prosjektet (last ned som pdf).
12.11.2012
Jondal_Kolle_Gul_322 og Jondal_Kolle_Gul_327 er skutt
01.11.2012
Lindaas_Kolle_Green_26, Austrheim_Kolle_Green_32 og Eidfjord_Bukk_Gul_325 er skutt
30.10.2012
Bergen_Kolle_Blue_128 er skutt
18.10.2012
Til sammen åtte dyr er skutt - 7 bukker og ei kolle
Modalen_Bukk_Green_7, Lindaas_Bukk_Green_30, Fusa_Bukk_Blue_126, Bergen_Kolle_Blue_127 og Vaksdal_Bukk_Hvit_227 er skutt.
13.09.2012
Tre bukker skutt til nå
Oygarden_Bukk_Green_34, Stord_Bukk_Blue_102 og Voss_Bukk_Hvit_234 er skutt.
Odda_Kolle_Gul_328 er har mista halsbandet.
11.09.2012
Jakta 2012
GPS-hjort som skal felles (Svartelista 2012).
Oversikt over GPS-halsband (Liste over merka hjort).
11.06.2012
Felling av GPS-hjort
Vi oppfordrer i år til at flest mulig hjort med GPS-halsband blir felt i løpet av jakta. Grunnen er at vi ønsker å få inn halsbanda (viktig at disse skrues av og ikke skjæres av), og få mest mulig opplysninger om dyra. For å kunne gi informasjon om dyra tilbake til jegere og forvaltning er det viktig at vi får opplysninger om fellingssted og tid, slaktevekt og at underkjeven tas ut og leveres inn. I tillegg ønsker vi også at det kuttes av et øre (som puttes i en pose og fryses ned så raskt som mulig) til flåttundersøkelser. Skjema som fylles ut finner du HER (Skjema for felt GPS-hjort).
Mer fyldig info-ark om jakta finner du HER (Infoark før jakta 2012).
14.04.2012
Vi inviterer med dette til hjortemøter i HordaHjortprosjektet

Møta er opne for alle hjorteinteresserte og blir avhaldne slik:
- Voss onsdag 25. april – Voss jordbruksskule kl. 1900
- Lindås torsdag 26. april – Nord Hordaland vidaregåande skule kl. 1900
- Os fredag 27. april – Os rådhus, kommunestyresalen kl. 1900
- Etne laurdag 28. april – Skakkesenteret, Litlesalen kl. 1000

Hjortemerkeprosjekta viser områdebruken til hjorten. Møtet søkjer å svare sentrale spørsmål som: Korleis er sesongvandringa til hjorten? Kor mange vandrar, til kva tid og kvifor? Korleis bruke ny kunnskap i forvaltninga? Korleis forvalta hjorten stammevis?

Det er komne nye forskrifter om hjortejakt og hjorteforvaltning. Kva betyr dette for oss i vårt distrikt?

Jakttida er blitt lengre, og kvotane større enn nokon gong. Står vi i fare for og skyta for mange hjort framover?

Føredragshaldarar blir Erling Meisingset og Arve Aarhus.

Velkommen

Prosjekt HordaHjort
www.hordahjort.no
16.02.2012
Vårteljing av hjort 2012
Skjema med instruks for vårteljing er nå lagt ut på nettsidene. Det er også distribuert til kommunane og vidare ut att til dei personane kommunane har sett til å gjera jobben nå i vår. Vi minner om at det er viktig for etterbruken at flest mogleg av dyra blir kjøns- og aldersbestemt under vårteljinga. Vi håpar også at kommunane varslar om teljingane gjennom annonser eller oppslag i lokalaviser, og melder frå til lokalt politi før teljesesongen startar. Dette for å unngå at teljemannskap blir mistenkte for å driva anna lyssky verksemd enn å telja dyr!
Lukke til med teljinga.
17.01.2012
Austevoll_Kolle_Blue_119 er skutt
19.12.2011
Ullensvang_Bukk_Gul_320 er skutt
12.12.2011
Gulen_Kolle_Green_21 er skutt
05.12.2011
Tre dyr til er skutt
Modalen_Bukk_Green_11, Masfjorden_Kolle_Green_24 og Kvinnherad_Bukk_Gul_315 er felt.
17.11.2011
Kvinnherad_Kolle_Gul_316 er skutt
01.11.2011
Kvinnherad_Kolle_Blue_131 er skutt
13.10.2011
Og Vik_Kolle_Hvit_233 er skutt
20.09.2011
Masfjorden_Kolle_Green_27 er skutt
13.09.2011
To dyr skutt
Austevoll_Bukk_Blue_117 og Jondal_Kolle_Gul_314 er skutt.
07.09.2011
WebGIS tips
Bruk av WebGIS er nå oppdatert (se under "For utskrift:"), og WebGIS'en skal nå fungere greit. Husk at du bør benytte Internet Explorer som nettleser for å få WebGIS til å fungere.
06.09.2011
Felling av GPS-hjort
Vi oppfordrer også i år til at en del hjort med GPS-halsband blir felt i løpet av jakta. Grunnen er at vi ønsker å få inn halsbanda og få mest mulig opplysninger om dyra som har blitt fulgt. For å kunne gi mest informasjon om dyra tilbake til jegere og forvaltning er det viktig at vi får opplysninger om fellingssted og tid, slaktevekt og at underkjeven tas ut og leveres inn. I tillegg ønsker vi også at det kuttes av et øre (som puttes i en pose og fryses ned så raskt som mulig) til flåttundersøkelser. Skjema som fylles ut finner du HER (Skjema for felt GPS-hjort).
Vi ønsker først og fremst at dyr med GPS-halsband som er batteritomme eller ute av drift blir felt, slik at vi kan benytte disse på nye dyr (viktig at disse skrues av og ikke skjæres av). Hvilke dyr vi oppfordrer til å felles finner man på Svartelista 2011.
Mer fyldig info-ark om jakta finner du HER (Infoark før jakta 2011).
05.09.2011
Rapportér observasjoner av merka dyr
HordaHjort-prosjektet ønsker tilbakemelding fra jegere (og andre) om observasjoner av GPS-dyr. Hvis man observerer et dyr med GPS-halsband, så vil vi ha informasjon om det. Prosjektet er også interessert i observasjoner av GPS-koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Rapportér via nettsidene, Hjorteobs, eller ved å sende en SMS til 404 80 203.
Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, klokkeslett, kommune, sted (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge, øremerkenummer og hvilket øre (høyre eller venstre), og om dyret hadde GPS-halsband eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke blir gjenkjent, så vil vi gjerne ha rapport likevel.
04.08.2011
Hjort i WebGIS
Vi har no teke ein gjennomgang av hjortane våre som er ute med halsband og oppdatert lista. Vi har grunn til å tru at nokre av dei dyra som ikkje sender stabilt med SMS til oss befinn seg i område med dårleg dekning, og såleis vil kome inn at utover hausten. Alle halsband frå 2009 har no flatt batteri.
Før jakta startar vil vi utarbeie ei liste (Svartelista) over hjort som vi ynskjer å få skote til hausten. Denne vil vere meir detaljert enn det som står skreve i Infoark før jakta 2011.
03.08.2011
Infoark og skjema til jakta
Under For utskrift: i venstremargen har vi no lagt ut Infoark før jakta 2011 og Skjema for felt GPS-hjort.
03.08.2011
Da er vi tilbake
Etter en lengre periode med lite nytt å melde er vi nå på banen igjen.
Noen har sikkert merket seg at det fra 20. juli ikke har kommet til nye posisjoner på WebGIS'en. Det er nå ordnet opp i. Feilen skyldtes strømstans på vår mottaksserver for SMS'er fra GPS-halsbanda. De fleste posisjonene for perioden 20. juli til 1. august skal likevel komme inn etter hvert.
23.04.2011
4 nye merkadyr
Sjå oppdatert liste HER.
12.04.2011
Merkesesongen snart over
Sjå oppdatert liste HER.
06.04.2011
Etter litt testing ser det ut til at WebGIS (Følg hjorten) ikke fungerer med Google Chrome og Firefox
05.04.2011
WebGIS (Følg hjorten) fungerer ikke med Google Chrome nettleser
31.03.2011
Vårteljing av hjort 2011
Skjema med instruks for vårteljing er nå lagt ut på nettsidene. Det er også distribuert til kommunane og vidare ut att til dei personane kommunane har sett til å gjera jobben nå i vår. Vi minner om at det er viktig for etterbruken at flest mogleg av dyra blir kjøns- og aldersbestemt under vårteljinga. Vi håpar også at kommunane varslar om teljingane gjennom annonser eller oppslag i lokalaviser, og melder frå til lokalt politi før teljesesongen startar. Dette for å unngå at teljemannskap blir mistenkte for å driva anna lyssky verksemd enn å telja dyr! Lukke til med teljinga.
31.03.2011
100 GPS-hjortar passert
Vi har no passert 100 merka hjortar med GPS-halsband i HordaHjort. Sjå liste HER.
04.03.2011
5 nye merka dyr
Det har vorte merka 1 kolle og 1 bukk i Sone 2, Fusa_Kolle_Blue_125 og Fusa_Bukk_Blue_126, og 1 kolle og 2 bukkar i sone 3, Vaksdal_Kolle_Hvit_228, Vaksdal_Bukk_Hvit_227 og Voss_Bukk_Hvit_229.
18.02.2011
2 halsband teke av
Ulvik_Kolle_Hvit_202 har vorte remerka og halsbandet teke av.
Granvin_Bukk_Hvit_220 vart skote 15/2.
15.02.2011
3 nye merka dyr
Det har vorte merka 3 koller, ei i Sone 1 og to i sone 3: Lindaas_Kolle_Green_26, Granvin_Kolle_Hvit_225 og Voss_Kolle_Hvit_226.
15.02.2011
Viltkamera
Fine bukkar i Tysnes. Tysnes_Bukk_Blue_123 ser ut til å vere ein tolv-takkar.
Foto: Per Harald Bakke
08.02.2011
Årets første
Det vart merka ei kolle i Sone 1 sist i januar, Modalen_Kolle_Green_25.
Øystein Brekkum © 2009
Tlf.: 404 81 886
oystein@hordahjort.no