post@hjortmerk.no
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 15.04.2014
Kartside med GPS-posisjoner
Registrering av observert merka hjort
INTERNE SIDER
Liste over GPS-dyr
Hjortmerk_totalt.xls
02.11.2009
Reportasje fra NRK1
15.05.2008
Reportasje fra TVNordvest
For utskrift:
Felt merkahjort skjema 2013
Informasjonsark jakta 2013
Sett Merka-hjort skjema
Hjortmerk sluttrapport
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Krav til merke-/fôringsplass
Linker:
- Hjort og Flått -
- HjortAreal 2007-2011 -
- www.hordahjort.no -
- www.dyreposisjoner.no -
- www.flattogflue.no -
Nyheter
15.04.2014
Merking på Sunnmøre
Det er startet et prosjekt med merking av hjort på Sunnmøre. Nå på seinvinteren er det merka tre koller og en bukk i Sykkylven, tre koller i Stranda og ei i Norddal. Følg disse på WebGIS.

Les om bruk av WebGIS HER.
05.03.2014
Merking i Østfold
Det er startet et prosjekt med merking av hjort i Østfold. Per dato er det merket to koller, ei i Trøgstad og ei i Eidsberg. Følg disse på WebGIS.
06.01.2014
Sluttkonferanse HordaHjort - foredrag
HordaHjort - Kort oppsummering
Trekk og arealbruk hos hjorten i Hordaland
Bestandsplanområder - framtidas kart i Hordaland?
Lokal forvaltning etter HordaHjort - Jølster
Forvaltning av hjorten i regionalt perspektiv
21.12.2013
WebGIS
WebGIS oppdateres med nye data igjen. Data vil være mangelfulle fra 12-20 desember.
19.11.2013
Sluttkonferanse HordaHjort
Styringsgruppa i samarbeid med Bioforsk Økologisk inviterer med dette til sluttkonferanse i HordaHjort-prosjektet. På denne konferansen vil hovedresultatene fra prosjektet presenteres. I tillegg vil det bli lagt vekt på å se framover - hvordan kan vi benytte den kunnskapen vi har fått fra prosjektet til å få en enda bedre forvaltning av hjorten i framtida.

Sted: THON HOTEL BERGEN AIRPORT (www.thonhotels.no/bergenairport)
Dato: 11. desember 2013
Tid: kl. 10.00 - 15.00. Registrering fra kl. 09.00
Pris: kr 595,- (inkluderer foredrag, lunsj og kaffe). Betales direkte til hotellet ved registering.
Påmeldingsfrist: fredag 6. desember kl. 12.00 (bindende påmelding).

Påmelding: https://response.questback.com/bioforsk/m7rviilexr/

Program finner du HER
14.11.2013
Bruk av WebGIS
WebGis fungerer kun i Explorer. Les HER om brukertips.
30.08.2013
Jakta 2013 - Info
Infoark for jakta 2013 leser du HER.
Skjema for Felt merka hjort laster du ned HER.
Liste over GPS-halsband ute på dyr (Liste over GPS-dyr).

Felling av merka hjort
Vi ønsker at data om merka hjort blir tatt vare på. Dette gjøres enklest ved å fylle ut Felt merka hjort skjema. Det viktigste er slaktevekt og underkjeve. Ta kontakt med Erling (mobil 404 80 203) eller Øystein (mobil 908 64 422) om utfylling av skjema og om innlevering av data.
Hugs også å rapportere om observasjoner av merka hjort (HJORTEOBS).
03.12.2012
Ny publikasjon: Hjortens (Cervus elaphus) preferanser på innmark i Midt-Norge
Det er en masteroppgave skrevet av Ole Johan Skjærli på vegne av Hjortmerk-prosjektet (last ned som pdf).
04.07.2012
Rapportér observasjoner av merka dyr
Hjortmerk-prosjektet ønsker tilbakemelding fra jegere (og andre) om observasjoner av merka hjort. Hvis man observerer et øremerka dyr, med eller uten GPS-halsband, så vil vi ha informasjon om det. Prosjektet er også interessert i observasjoner av GPS-koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Rapportér via nettsidene, Hjorteobs, eller ved å sende en SMS til 404 80 203.
Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, klokkeslett, kommune, sted (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge, øremerkenummer og hvilket øre (høyre eller venstre), og om dyret hadde GPS-halsband eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke blir gjenkjent, så vil vi gjerne ha rapport likevel.
27.03.2012
Hjortmerk Sluttrapport
Sluttrapporten for Hjortmerk-prosjektet er endelig ferdig. Det ble et omfattende dokument med mye informasjon som vil være interessant lesing for alle. Rapporten laster du ned HER (12 MB, finnes kun som pdf).
17.01.2012
Sluttrapport for AREAL-prosjektet
I forbindelse med det 5 årige AREAL-prosjektet («Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge») er det nå laget en sluttrapport. Dette forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom flere institusjoner, bl.a. UiO, NINA, Høgskolen i Hedmark, UMB og NTNU. I tillegg har Skogeierforbund og Norges Bondelag vært med i prosjektet, samt at flere av de senere års regionale merkeprosjekter har vært representert. Sluttrapporten oppsummerer en rekke resultater på en populærvitenskapelig måte. Rapporten lastes ned HER.
Øystein Brekkum © 2006-2011
Tlf.: 404 81 886
oystein.brekkum@bioforsk.no