HORDAHJORT
Merke- og Utviklingsprosjekt Hjort - Hordaland og Sogn
post@hordahjort.no
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 14.01.2010
Til Startsiden
Kartside med dyreposisjoner
Registrering av observert merka hjort
Bildearkiv - Soneinndelt
Soneinndeling deltakende kommuner
 
  Hjortedatabasen  
  Velg dyr og trykk på søk for å få informasjon om hvert enkelt individ
 
   
  - TABELL MED INFORMASJON OM ALLE MERKA DYR TOTALT -
  - SONEVIS OVERSIKT MERKA DYR TOTALT -
Øystein Brekkum © 2009-2010
Tlf.: 404 81 886
oystein@hordahjort.no
WebGIS
HordaHjort